V: Flyt statslige arbejdspladser til landdistrikterne

Venstre arbejder i øjeblikket på et nyt landdistriktsudspil. En af idéerne er nu lagt frem: Flere statslige arbejdspladser til landdistrikterne.

Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen foreslår i BT d. 20. april, at der udarbejdes en strategi for, hvordan flere statslige arbejdspladser aktivt kan flyttes væk fra hovedstaden og til landdistrikterne. Ordføreren peger på, at styrelser de seneste mange år per automatik er blevet placeret i København, hvilket langt fra er hensigtsmæssigt.

”Det er eksempelvis det dyreste sted, vi kan drive de her statslige arbejdspladser fra”, siger Thomas Danielsen til BT.

Han peger også på, at man tidligere med stor succes har flyttet blandt andet Skat, Den Digitale Tinglysning og Sikkerhedsstyrelsen.

”Skats udflytning til Ringkøbing har været en stor succes. Vi fik effektiviseret de opgaver, vi arbejdede med, med 70 procent. Altså, man tror jo, det er løgn. Der er meget få arbejdspladser, jeg ikke kunne forestille mig, at man kunne flytte ud. Helt konkret peger vi på Geodatastyrelsen, der kunne ligge i Nordjylland, hvor man også har uddannelsen. Der er ingen grund til, at den ligger i København”, siger Thomas Danielsen.

Flytninger giver mere balance
Venstre vil nu nedsætte en arbejdsgruppe, der skal indstille de arbejdspladser, som umiddelbart giver mest mening at flytte ud i landet.

I Danmark på Vippen ser man positivt på alle forslag, der kan være med til at skabe mere balance i Danmark.

”Vi tager med kyshånd imod alle udspil, der peger i retning af, at flere statslige arbejdspladser flyttes væk fra København og ud til landdistrikterne. I Danmark på Vippen ser vi netop udflytningen af eksempelvis styrelser som et nøglepunkt, idet vi er overbeviste om, at det vil skabe mere balance og gøre Danmark rigere, hvilket i sidste ende er med til at sikre hele vores velfærdsstat”, siger bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen Kim Ruberg.

By-, Bolig- og Landdistriktsminister Carsten Hansen (S) har tidligere understreget over for Jyllands-Posten, at eventuelle flytninger skal være økonomisk og fagligt forsvarlige. Derfor ser ministeren det som mest oplagt at foretage flytninger i forbindelse med omstruktureringer og nyetableringer af statslige arbejdspladser.