Vækst i yderområder på dagsordenen i regeringsgrundlag

Den nye regering fokuserer i regeringsgrundlaget på udvikling i hele landet gennem en såkaldt offensiv regional- og landdistriktspolitik og vil skabe bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet.

På pressemødet efter offentliggørelsen af den nye regering præsenterede Lars Løkke Rasmussen målsætningen om vækst i hele landet som en del af den nye regerings arbejde:

”Vi glæder os over, at vi kan se vækst i Danmark. Men jo langt fra alle steder. Og derfor er det en målsætning, at vi skal skabe vækst ikke kun i København og Østjylland, men over hele Danmark,” sagde Lars Løkke Rasmussen i sin indledning på pressemødet.

Strategi for udflytning af statslige arbejdspladser

Landets nye statsminister henviste til det nye regeringsgrundlag, hvor en af de mere konkrete beskrivelser af tiltag til fordel for vækst i yderområderne er, at regeringen vil lave en strategi for en decentral placering af statslige arbejdspladser. Udflytningen af statslige arbejdspladser beskrives i regeringsgrundlaget som et bidrag til den aktivitet, der skabes af flere private arbejdspladser.

Strategien for udflytningen af statslige arbejdspladser skal præsenteres inden folketingets åbning i oktober, og den nye regering kan derfor nå at få glæde af et helt konkret forslag, som Danmark på Vippen sammen med sine 17 medlemskommuner er ved at udarbejde. Forslaget skal vise et kort over, hvordan statslige institutioner fordeles strategisk bedst i landet. Danmark på Vippens præsentation af forslaget til en landspolitisk høring på Christiansborg i begyndelsen af september kan derfor bruges som konkret arbejdsdokument for regeringens kommende strategi for udflytning af statslige arbejdspladser.

Barrierer og bureaukrati skal fjernes

Mere generelt formuleret vil regeringen også udarbejde en strategi, der skal sikre vækst også uden for de større byer og som fokuserer på både erhvervs- og bosætningspolitik. Strategien skal ”fjerne de barrierer, der i dag hindrer fremgang i hele landet,” står der i regeringsgrundlaget. Her nævnes liberalisering af planloven, hvor regeringen helt konkret vil fjerne loftet over tilladelser til at bygge i det åbne land og i kystnære områder, hvis der er tale om projekter, der vurderes at være miljømæssigt bæredygtige.

Landbrugs- og fødevareerhvervet, som i høj grad findes uden for landets større byer, får også opmærksomhed i regeringsgrundlaget. I en fødevare- og landbrugspakke vil regeringen skabe bedre rammebetingelser for øget produktion og eksport, og regler og bureaukrati for danske fiskere skal reduceres.

Næstformand i Danmark på Vippen og formand i Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, har følgende kommentar til det nye regeringsgrundlag:

”Det lyder lovende, at den nye regering prioriterer nødvendigheden af en ambitiøs vækstpolitik for landets yderområder,” siger Steffen Damsgaard og fortsætter: ”Danmark På Vippen har som videnplatform og videngenerator udarbejdet en Hvidbog til snarlig offentliggørelse, hvor forskere sætter fokus på den altafgørende produktion og værdiskabelse, som generes i Det Lokale Danmark, og hvor værdien af en offensiv vækstpolitik belyses. Det skal indgå i samfundsdebatten,” slutter Steffen Damsgaard.