Vores mål

Danmark på Vippens vision:
Uanset hvor i Danmark man bor, skal danskere have samme muligheder for at bosætte sig, finde job, udvikle virksomheder og have samme offentlige tilbud, adgang til effektive infrastrukturforbindelser og ensartede finansieringsbetingelser.

Danmark på Vippen er vi overbeviste om, at vores fælles velstand bedst fastholdes og forbedres ved, at hele Danmark bidrager ligeligt og får mulighed for at bidrage ligeligt til vores indkomstudvikling. Derfor kæmper vi for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark.

I Danmark på Vippen har vi udpeget 10 konkrete indsatsområder, som vi arbejder benhårdt for. Læs dem her.

De problemstillinger, som langt de fleste områder af Danmark kæmper med, skal vi debattere. Men det skal være en debat baseret på solide fakta. I Danmark på Vippen ønsker vi derfor at give politikerne og danskerne et solidt fagligt og faktuelt grundlag for en kvalificeret debat om Danmarks fremtid. En debat, der skal være med til at ændre udviklingen, så hele Danmark i fremtiden lever. Og en debat, der skal være med til at gøre medier og politikere opmærksomme på de mange muligheder, ressourcer og succeshistorier, der findes i Det Lokale Danmark.

Vi mener, at det er på høje tid at sætte konsekvenserne af de senere års politiske beslutninger og udvikling på den landspolitiske dagsorden – på baggrund af fakta og seriøse fremskrivninger. Det er projekt ’Danmark på Vippen’.