Yderområderne skal have mere hjælp

8 ud af 10 danskere ønsker mere støtte til yderområderne, viser en ny måling, som Jyllands-Posten bringer i dag d. 24. februar. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd og medlem af bestyrelsen for Danmark på Vippen, Steffen Damsgaard, kalder målingen for en øjenåbner for politikerne.

Hvis det står til danskere, skal yderområderne have ekstra støtte til at opretholde eksempelvis skoler, uddannelsessteder og praktiserende læger. Det viser en ny måling, som analyseinstituttet Wilke har foretaget for Jyllands-Posten. Her svarer 8 ud af 10, at ekstra støtte til yderområderne er en god idé.

Landsbyforsker Jørgen Møller fra Aalborg Universitet siger til Jyllands-Posten, at målingen viser, at yderområderne har danskernes sympati. Samtidig tolker han målingen som et opråb til politikerne.

”Man kan da kun tolke det, som at en stor del af befolkningen siger, at det skal være bedre at bo på landet”, siger Jørgen Møller.

Fornuftigt at investere i yderområderne
Også seniorforsker Hanne Tanvig fra Københavns Universitet mener, at politikerne har et stort ansvar for, at forholdene i yderområderne bliver bedre. Hun peger på, at politikerne endnu ikke har ønsket at korrigere for kommunalreformens centralistiske konsekvenser. Det kan dog stadig lade sig gøre, men en investering i yderområderne kommer til at koste penge.

”På langt sigt er jeg dog ikke i tvivl om, at det er en fornuftig investering for hele samfundet, siger Hanne Tanvig til Jyllands-Posten.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd og medlem af bestyrelsen for Danmark på Vippen, Steffen Damsgaard, mener også, at målingen må være en øjenåbner for politikerne. Samtidig vil han ikke afvise, at der bør laves skattemæssige fordelsordninger for personer i yderområderne.

”Det kunne f.eks. være i forhold til nyuddannede, som kunne få en økonomisk fordel ved at flytte ud. Det kunne både være via lavere indkomstskat i en årrække eller via afskrivning af studiegæld”, siger Steffen Damsgaard.

Flere politiske udspil på vej
På Christiansborg erkender flere partier, at yderområderne i Danmark har været politisk overset. Formanden for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, Hans Christian Schmidt (V), siger, at der har været for meget snak og for lidt handlinger. Samtidig pointerer han, at Venstre har et udspil for yderområderne på vej.

Samme tone lyder fra Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S), som er glad for Jyllands-Postens måling, idet den viser, at debatten om yderområderne er slået igennem. Han gør det klart, at regeringen ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at analysere udkantsproblemerne.

Over for Jyllands-Posten slår Carsten Hansen dog fast, at Udkantskommunerne ikke skal regne med gunstigere økonomiske forhold som eksempelvis lavere skat.